Chirojongen

 

Om de beide chirogroepen van Veerle te ondersteunen en de herlokalisering te organiseren werd op 14 februari 2011 de VZW Steungroep Chiro Veerle Chiromeisjeopgericht. Deze bestaat uit oud-leiding, leiding en ouders die zich hoofdelijk verbinden, aangevuld met ereleden uit de parochie Veerle en de gemeente Laakdal. 

Zonder de tomeloze inzet van deze vrijwilligers en de steun van onze talrijke sponsors zou dit project niet mogelijk zijn.

Voor de definitieve herlokalisering van de Chiro’s werd door de gemeente grond aangekocht in de recreatiezone nabij het ‘gemeentelijk sportcentrum Kwade Plas’ in Veerle. De gemeente Laakdal verleent aan de Chiro een ”recht van opstal” op deze grond voor een periode van 30 jaar. De bouwvergunning werd goedgekeurd in augustus 2013 en de werken werden voltooid in 2017.

Bij de opmaak van de plannen werd zowel rekening gehouden met brandveiligheid als kindvriendelijkheid. Het gebouw zal tevens toegankelijk zijn voor andersvaliden (goedgekeurd door het centrum voor toegankelijkheid). Er werd tevens gepoogd om te kiezen voor een optimaal gebruik van natuurlijke opwarming en lichtinval door de grote glaspartij aan de zuidkant van het gebouw.

Gezien de financiële last op de schouders van de Chiro's in de vorm van het afbetalen van een renteloze lening, alsook de mooie ligging van het perceel werd geopteerd om de jeugdlokalen te voorzien van voldoende sanitaire- en kookgelegenheden om de lokalen tevens als jeugdverblijfplaats te kunnen verhuren.

Bovendien heeft de omgeving van de nieuwe locatie heel wat troeven in handen, die zeer attractief zijn voor een chirolokaal, alsook voor een kampplaats. Het perceel is namelijk gelegen naast de sportvelden en accommodatie van de sporthal. Deze kunnen ook door de jeugdverenigingen gebruikt worden. Daarnaast biedt de ligging aanpalend aan het natuurgebied van De Werft mogelijkheden voor openluchtspelen en natuurbelevenis. De nabijgelegen Merodebossen, die recent werden opengesteld voor het brede publiek, bieden samen met het fietsknooppunten-netwerk een mooie uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten. Daarenboven is het een kindvriendelijke en veilige omgeving, daar er weinig doorgaand verkeer is.

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.