Chiro Veerle werd opgericht in 1955 en telt twee afdelingen; Chiromeisjes ‘Kom in de kring’ en chirojongens ‘Hée doe je mee’. Vandaag telt de meisjeschiro 105 leden en de jongenschiro 65 leden en het ledenaantal groeit nog jaarlijks. Jongens en meisjes verzorgen op zondag allerhande spelactiviteiten voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

Oude lokalen 1Bij de oprichting werd de voormalige jongensschool op de Vineasite door de parochie omgebouwd tot lokalen voor parochiale verenigingen, waaronder de Chiro, BJB en KLJ. Na verloop van tijd, door het wegvallen van onder andere BJB en KLJ, werd het lokaal enkel nog gebruikt door de beide Chiro’s, maar het gebouw raakte echter in verval: onvoldoende isolatie, slechte staat van het dak, verouderde elektriciteit- en verwarmingsvoorzieningen, enz. De lokalen waren dus onbruikbaar geworden om de groeiende Chiro’s in te huisvesten en er moest uitgekeken worden naar een oplossing.Oude lokalen 2

Bovendien werd op 8 december 2011 het ganse Vinea-complex (feestzaal en chirolokalen) verkocht aan de gemeente Laakdal, samen met de achterliggende grond die de Chiro gebruikte als speelweide. De oude school, het voormalige chirolokaal, werd door de gemeente met Europese subsidies omgebouwd tot gemeentelijke vergaderzalen. Dit als eerste fase van de ombouw van de Vineasite tot cultureel centrum, samen met de oude pastorij en het park. Binnen dit project was geen ruimte meer voor de huisvesting van de Chiro’s, waardoor herlokalisatie noodzakelijk werd.

De Chiro's kregen dan een perceel ter beschikking (via erfpacht) van de gemeente Laakdal, dat gelegen is naast het sportcomplex van de Kwade Plas. Op dit terrein worden dan de nieuwe lokalen gerealiseerd. De Chiro's staan zelf in voor de bouw van de nieuwe lokalen; dit zowel praktisch als financieel.

In afwachting van de nieuwe chirolokalen kregen de Chiro's tijdelijk onderdak in de oude toneelzaal van de zaal Vinea met steun van de gemeente.

Sorry, this website uses features that your browser doesnвЂt support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and youвЂll be all set.